Riktad Marknadsföring med Remarketing

AdvertisingSearch Engine Marketing

Är du en av dem som länge ställt dig tveksam till annonsering på nätet? Detta kan vara anledning att tänka om. Troligtvis spenderar du pengar på traditionell annonsering som i sin tur skapar trafik till din hemsida. Med remarketing kan du välja att annonsera enbart mot besökare som besökt specifika sidor på din sajt, eller  i kombination.

Remarketing Annonsering

Remarketing är en form av riktad onlinereklam genom vilken annonsering på nätet är riktad till konsumenter baserat på deras tidigare internetbeteende , ofta i situationer där dessa besökt en hemsida men inte ledde till en försäljning eller konvertering. Detta annonseringsverktyg har länge uteslutande varit tillgängligt enbart  för de stora spelarna. Med Google Adwords, Facebook, och andra nätverk är denna annonstyp nu tillgänglig för den bredare publiken.

Du kan mer eller mindre helt styra vem som kommer se dina annonser. Beroende på vilket nätverk du väljer finns det olika möjligheter. Du kan segmentera, och kombinera segment, så pass att du mer eller mindre inte får någon trafik alls.

En bra rekommendation är att starta en annonsering tajt, identifiera dina sweat spots, göra pengar på dem, och sedan expandera. Med remarketing annonserar du bara mot besökare som besökt specifika sidor på din sajt. Man kan kombinera andra segment för att göra annonseringen oerhört smal.

facebook              goole adwords

Visa dina annonser på Adwords och Facebook

Google Adwords och Facebook är de klart vanligaste spelarna, vilka man bör börja med. Med Google Adwords visar du dina annonser i deras sökresultat och på sidor som är med i deras annonsnätverk. Med Facebook visar du annonser i dina prospekts loggar, eller i annonsfältet till höger.  Många av dina prospekt har sin Facebooksida öppen hela tiden, och/eller återkommer till den regelbundet.

Och. Såklart vill du påminna dina kunder om att du finns, eller?

Remarketing Facebook

Låt oss göra något riktigt bra tillsammans!

Slå en signal eller skicka oss ett mail så pratar vi mer om vad vi kan göra för just er!
Kontakta oss